توسط کانون قرآن و عترت مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

هر روز با یک سؤال قرآنی در ماه مبارک رمضان

جایزهٔ نقدی برای نفرات برتر

🔶نفر اول: ۱۰۰ هزار تومان
🔶 نفر دوم: ۸۵ هزارتومان
🔶 نفر سوم: ۶۵ هزار تومان.

بین تمامی شرکت کنندگان دو نفر به قید قرعه هدیهٔ ویژه کانون قرآن و عترت را دریافت خواهند کرد.