پخش فیلم “آدت نمی کنیم” توسط کانون فیلم و عکس دانشگاه صنعتی شاهرود در سوم اردیبهشت ماه 1396 در تالار اقاقیای مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید.