کانون قرآن و عترت دانشگاه صنعتی شاهرود جهت ارتقای توانمندهای اعضای این کانون در زمینه فعالیت های هر چه بیشتر و بهتر گروهی در بین دانشجویان فعال دختر کانون، اقدام به برگزاری اردوی دو روزه تشکیلاتی و با حضور اساتید این حوزه در روزهای 14 و 15 اردیبهشت ماه 96 واقع در جنگل قطری شاهرود نمود. در این اردوی آموزشی و تفریحی با تاکید هر چه بیشتر و بهتر ضرورت کار تشکیلاتی اساتید مدعو اقدام به آموزش برخی مباحث این حوزه شدند.