برگزاری کلاس آموزش خیاطی

صفحه اصلی/برگزاری کلاس آموزش خیاطی

برگزاری کلاس آموزش خیاطی

کانون دختران یاس اقدام به برگزاری کارگاه آموزش خیاطی در محل کانون در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ نمود که با استقبال دانشجویان مواجه گردید.