کانون مهر امام علی(علیه السلام) در راستاي توسعه و انسجام فعاليت هاي کانون اقدام به برگزاری دو جلسه در روز های 3 و 4 مهرماه 1396 در سالن جلسات پیرامون نحوه برگزاری جلسه معارفه کانون و نیز چگونگی جذب دانشجویان جدید الورود به کانون نمود. در این جلسه که با حضو اعضای شورای مرکزی کانون و فعالین آن صورت گرفت با تمرکز بر اهداف یاد شده دانشجویان به بحث و تبادل نظر پرداختند.