برگزاری اولین جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری

صفحه اصلی/برگزاری اولین جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری

برگزاری اولین جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری

برگزاری “اولین جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز” توسط معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در روزهای ۲۵ و ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی شریف.

دانشجویان عزیز می توانند در قالب کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی، انجمن های علمی دانشجویی و فعالان دانشجویی در حوزه محیط زیست و دانشگاه سبز، مستندات مربوط به ایده ها و دستاوردهای علمی، فرهنگی و هنری دانشجویی در حوزه های مختلف مدیریت سبز را حداکثر تا تاریخ ۱۵ اسفند ماه سال ۹۷ در آدرس omrani.msrt.ir/fa/page/1122 بارگذاری نمایند.

ثبت ديدگاه

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253