برگزاری مباحث پیرامون خرافات در زیارت

صفحه اصلی/برگزاری مباحث پیرامون خرافات در زیارت

برگزاری مباحث پیرامون خرافات در زیارت

توسط کانون حج و زیارت مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

زمان : یکشنبه ۹۷/۰۹/۲۵ از ساعت ۱۲ الی ۱۴

محل برگزاری : تالار لاله

ثبت ديدگاه

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253