اکران فیلم مغزهای کوچک زنگ زده

صفحه اصلی/اکران فیلم مغزهای کوچک زنگ زده

اکران فیلم مغزهای کوچک زنگ زده

سه شنبه ۱۳۹۷/۹/۲۰ در دو سانس(۱۸:۳۰ و ۲۰:۴۵) در تالار شقایق ها
فروش بلیط از شنبه ۹۷/۹/۱۷ساعت ۱۲ الی ۱۴ مقابل سلف های غذاخوری

ثبت ديدگاه

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253