کلاس آموزش خیاطی، روز های سه شنبه هر هفته ساعت ۱۲ الی ۱۶ به همت کانون دختران یاس اداره کل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود در محل کانون در این اداره کل برگزار می گردد.