کلاس چرم دوزی(کانون دختران یاس)

صفحه اصلی/کلاس چرم دوزی(کانون دختران یاس)

کلاس چرم دوزی(کانون دختران یاس)

کارگاه چرم دوزی، روز های دوشنبه هر هفته به همت کانون دختران یاس اداره کل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود در محل کانون در این اداره کل برگزار می گردد.

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253