کلاس معرق(کانون دختران یاس)

صفحه اصلی/کلاس معرق(کانون دختران یاس)

کلاس معرق(کانون دختران یاس)

کلاس معرق، روز های شنبه و یکشنبه هر هفته به همت کانون دختران یاس اداره کل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود در نگارخانه این اداره کل برگزار می گردد.

 

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253