پخش فیلم ماهی و گربه(کانون فیلم و عکس)

صفحه اصلی/پخش فیلم ماهی و گربه(کانون فیلم و عکس)

پخش فیلم ماهی و گربه(کانون فیلم و عکس)

پخش فیلم ماهی و گربه به همت کانون فیلم و عکس در تالار اقاقیای اداره کل امورفرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253