تفسیر سوره حشر(کانون مهدویت)

صفحه اصلی/تفسیر سوره حشر(کانون مهدویت)

تفسیر سوره حشر(کانون مهدویت)

کلاس های تفسیر سوره حشر که چهارشنبه ها در خوابگاه هفت تیر (نماز خانه بلوک یاس- ساعت ۱۰) ویژه خواهران همراه با پذیرایی و اهدای جوایز ب قید قرعه در حال برگزاری است.

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253