حضور کانون مهدویت در جشنواره فرهنگی و هنری پویش ۳

صفحه اصلی/حضور کانون مهدویت در جشنواره فرهنگی و هنری پویش ۳

حضور کانون مهدویت در جشنواره فرهنگی و هنری پویش ۳

این کانون با برگزاری غرفه مهدویت در جشنواره پویش ۳ ضمن اقدام به توزیع پوستر با موضوعیت و محوریت مهدویت اقدام به برگزاری مسابقه نیز نمودند.

 

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253