کارگاه زیبایی شناسی در سینما به همت کانون فیلم و عکس دانشگاه صنعتی شاهرود و با همکاری انجمن علمی معماری با سخنرانی آقای نصرالله تابش مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه فیلم نگار و در حضور حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان در تالار شقایق های این دانشگاه در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۵ برگزار شد.