کارگاه زیبایی شناسی در سینما

صفحه اصلی/کارگاه زیبایی شناسی در سینما

کارگاه زیبایی شناسی در سینما

کارگاه زیبایی شناسی در سینما به همت کانون فیلم و عکس دانشگاه صنعتی شاهرود و با همکاری انجمن علمی معماری با سخنرانی آقای نصرالله تابش مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه فیلم نگار و در حضور حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان در تالار شقایق های این دانشگاه در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۵ برگزار شد.  
دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253