پخش فیلم سیانور

صفحه اصلی/پخش فیلم سیانور

پخش فیلم سیانور

سه شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵ فیلم سیانور به همت کانون فیلم و عکس و با حضور نویسنده این فیلم برگزار خواهد شد.

فروش بلیط این فیلم از تاریخ ۲۱ آذرماه واقع در روبروی سلف پردیس مرکزی دانشگاه خواهد بود.

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253