بررسی تحلیلی شعر مدرن

صفحه اصلی/بررسی تحلیلی شعر مدرن

بررسی تحلیلی شعر مدرن

کانون ادبی کارگاهی را تحت عنوان "بررسی تحلیلی شعر مدرن (شعر مدرن، بوطیقای نور در شعر مدرن و پرسپکتیو در اثر هنری مدرن) با حضور آقایان محمدباقر حاجیانی (مدیر انتشارات گمان) و سید عماد مرتضوی(استاد دانشگاه علم و فرهنگ) طی دو کارگاه ۴ ساعته و با هدف آشنایی با فلسفه و زیبایی شنای هنر مدرن و تفاوت های آن با شعر قدیم در تالار اقاقیای مجموعه اداره کل امور فرهنگی برگزار نمود.

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253