فرآیند درخواست بودجه

صفحه اصلی/روند اجرایی/فرآیند درخواست بودجه

روند اجرایی درخواست بودجه:

۱-‌ ثبت درخواست در سایت فرهنگی

۲- بررسی کارشناس فرهنگی و ثبت نظر

۳- بررسی مدیریت فرهنگی، ثبت نظر و ارسال نامه‌های مربوطه به دانشکده‌ها و واحدهای مربوطه

۴- بررسی درخواست مالی برنامه و ثبت دستورات لازم به کارپرداز واحد

۵- اجرای برنامه

۶- ثبت شناسنامه فرهنگی

نکات مهم:

  1. رزومه استاد/ سخنران/ مدعوین برنامه ضمیمه گردد.
  2. لیست دعوت شدگان خارج از دانشگاه با ذکر سمت یا محل فعالیت افراد ضمیمه گردد.
  3. لیست دانشجویان شرکت کننده در برنامه های با ظرفیت محدود دانشگاه پیوست گردد.
  4.  پوستر برنامه جهت تأیید ارائه شود و پس از تأیید دو عدد پوستر به همراه فایل تحویل گردد
  5. تسویه نهایی هزینه ها منوط به ثبت فعالیت پس از انجام کار در سیستم اداره کل امور فرهنگی خواهد بود.
  6. پخش هر گونه فیلم، کلیپ، موسیقی، بروشور و … در برنامه ها باید با مجوز مدیر کل امور فرهنگی صورت پذیرد.
  7. مدت ۱۰ روز قبل از اجرای برنامه می بایست این طرح نامه و پیوست های الزامی آن به مدیر کل امور فرهنگی ارائه شود، در غیر این صورت اجرای طرح منتفی می گردد
دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253