مهندسی صنایع و مدیریت

همزمان با تاسیس دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، انجمن علمی دانشجویی مدیریت در مهر ماه ۱۳۸۶ تاسیس گردید تا با تکیه بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های رشته مدیریت در جهت برطرف کردن شکاف مابین دانشجو و دانشگاه گام بردارد. با توجه به سیاست‌های دانشکده مبنی بر توجه بیش از پیش به رشته مدیریت و فراهم نمودن بستری مناسب جهت کاربردی سازی مفاهیم مدیریتی انجمن علمی دانشجویی مدیریت بر آن شد تا با ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت دانشجویان، اعتماد به نفس دانشجویان را بالا برده و عرصه‌های علمی را برای آغاز توسعه  پژوهش‌های عملیاتی فراهم سازد.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

جمعه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۳|دیدگاه‌ها برای سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود بسته هستند

۱۴۰۶, ۱۳۹۳

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

جمعه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۳|دیدگاه‌ها برای سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود بسته هستند

محمد رستمی
محمد رستمی (دبیر انجمن)
زهرا خواجه پور
علیرضا باقرپور
محمّد صباحی کلاسه
احمد مهدوی
۱۴۰۶, ۱۳۹۳

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

جمعه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۳|دیدگاه‌ها برای سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود بسته هستند

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253