مینا شجاع یامی
مینا شجاع یامی (دبیر انجمن)
سیده سولماز رئوفی کلاچه
سعید سنگ سفیدی
یونس شکوهی
علیرضا لاری