از زمان تصویب آیین‌نامه انجمن‌های علمی توسط وزارت علوم در سال 1378 این انجمن نیز در دانشگاه صنعتی شاهرود تشکیل گردید. دانش معماری از شروع پیدایش انسان متولد شده و با درک نیازهای انسان رشد کرده است و دستاوردهای این علم را می‌توان در تمدن بشر یافت لیکن برای شناخت بیشتر این دانش تصمیم به تشکیل انجمن علمی دانشجویی معماری گردید. در واقع  هدف از تشکیل این انجمن آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با کاربرد معماری در تکیمل اهداف دانش‌های دیگر و خود ساختگی بیشتر علم معماری است و اعضای انجمن نیز هدف را سرلوحه حرکت‌های علمی  خود قرار داده اند.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

سینا خرقانی(دبیر انجمن)
آتنا قرص‌سیمین
نیلوفر بشیری
علی بلوچی‌ اناری
حامد راستگوطرقی