بررسی تحلیلی شعر مدرن

کانون ادبی کارگاهی را تحت عنوان "بررسی تحلیلی شعر مدرن (شعر مدرن، بوطیقای نور در شعر مدرن و پرسپکتیو در اثر هنری مدرن) با حضور آقایان محمدباقر حاجیانی (مدیر انتشارات گمان) و سید عماد مرتضوی(استاد دانشگاه علم و فرهنگ) طی دو کارگاه ۴ ساعته و با هدف آشنایی با فلسفه و زیبایی شنای هنر مدرن و تفاوت های آن با [...]

بررسی تحلیلی شعر مدرن

شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۵|دیدگاه‌ها برای بررسی تحلیلی شعر مدرن بسته هستند

۵۰۴, ۱۳۹۵

بررسی تحلیلی شعر مدرن

شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۵|دیدگاه‌ها برای بررسی تحلیلی شعر مدرن بسته هستند

سید محمد موسوی (دبیر کانون)
نگار زنده دلان
نوشین عامری
سید وحید موسوی حصاری
مهیار محمودیان
۱۸۰۳, ۱۳۹۵

اساسنامه کانون ادبی

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۵|دیدگاه‌ها برای اساسنامه کانون ادبی بسته هستند

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253