سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

اعضای هیات مدیره و شورای مرکزی تشکل

  • حسن ترابی (مسئول بسیج)
  • حسن اعظمی (واحد دفتر اداری و پشتیبانی-جانشین)
  • محمد علی دوستی (واحد فرهنگی -ورزشی)
  • مجید خالقیان (واحد بررسی و تحلیل)
  • مهدی محمد خانی (واحد عملیات و بکارگیری)
  • علی اعظمی (واحد آموزش و نیروی انسانی)
  • محمد علی خادمی (واحد برنامه ریزی و مالی)
  • جواد نوروزی (رابط نظارت و تایید صلاحیت)
  • سعید زحمتی (واحد حفاظت و اطلاعات)
  • غلامرضا اختری (بسیج سازندگی)