انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود (دفتر تحکیم وحدت)

صفحه اصلی/تشکل های اسلامی/انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود (دفتر تحکیم وحدت)

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

جمعه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۳|دیدگاه‌ها برای سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود بسته هستند

۱۴۰۶, ۱۳۹۳

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

جمعه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۳|دیدگاه‌ها برای سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود بسته هستند

اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود (دفتر تحکیم وحدت)

ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت
۱ علی قدوسی نسب عضو اصلی
۲ محمد جواد ملکوتی فر عضو اصلی
۳ محمدرضا یزدیان حسین پور عضو اصلی
۴ مبین محمودیان عضو علی البدل
۵ امیر حسن خالقیان عضو اصلی
۶ حسین ملکی عضو اصلی
۷ میلاد مهدییانیان عضو علی البدل
۸ محمد حسین اسدالهی عضو اصلی
۹ خانم مطهره خانلری عضو اصلی
۱۴۰۶, ۱۳۹۳

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

جمعه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۳|دیدگاه‌ها برای سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود بسته هستند

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253