سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت
۱ رامین شهبازی عضو اصلی
۲ فرزان محمدی عضو اصلی- دبیر
۳ پویا دباغ ترشیزی عضو اصلی
۴ مجید سلطانی عضو اصلی
۵ علی شیرین آبادی فراهانی عضو اصلی
۶ دانیال ایرانپور عضو اصلی
۷ جمال ترابی عضو اصلی
۸ محمدهادی مومنی عضو علی البدل
۹ محمد جواد پایدار عضو علی البدل
۱۰ علیرضا معصومیان عضو علی البدل