تالار اقاقیا

تالار اقاقیا

ظرفیت: ۱۰۳ نفر

———————

مجهز به امکانات پخش صوت و تصویر

موقعیت: ضلع جنوبی تالار شقایق ها واقع در سالن مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253