آرشیو خبرهای کانون فیلم و عکس

صفحه اصلی/آرشیو خبرهای کانون فیلم و عکس
بازکردن منو

ژانویه 2018

فراخوان مسابقه عکاسی به مناسبت روز دانشجو

پخش فیلم “آدت نمی کنیم”

دسامبر 2016

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253